WARSZTATY „PRACA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI LGB”

Published in aktualności
by Magdalena Łabędź
Comments are off for this post.

Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado serdecznie zapraszają na warsztaty „PRACA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI LGB”.

Propozycja skierowana jest dla osób pracujących lub chcących pracować w obszarze pomocowym z ludźmi (wsparcie psychologiczne, pomoc społeczna, terapia, pedagogika/edukacja, absolwenci oraz studenci/tki ostatniego roku pokrewnych kierunków społecznych).

CEL SPOTKAŃ:
Zwiększenie kompetencji w zakresie wspierania osób nieheteroseksualnych (gejów, lesbijek i osób biseksualnych)

Dzięki uczestnictwu w warsztatach
-Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych odnoszących się do seksualności i płciowości.
-Zdobędziesz wiedzę o orientacjach seksualnych.
-Poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGB i wyzwania przed jakimi stoją.
– Lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGB w Polsce.
– Zobaczysz jakie konsekwencje na osoby LGB wywierają stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja.
– Zrozumiesz oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego.
– Podwyższysz kompetencje reagowania na sytuacje wykluczania i dyskryminacji osób LGB.
– Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGB.
Podwyższysz kompetencje budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji zawodowej z osobami LGB.
Każda osoba uczestnicząca w całości warsztatów otrzyma komplet materiałów oraz potwierdzenie uczestnictwa.

PROGRAM WARSZTATÓW:
1) część integracyjna z wprowadzeniem
2) kontekst społeczny funkcjonowania osób nieheteroseksualnych
-część teoretyczna -stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja -normy -przemoc
3) wsparcie psychologiczne dla osób LGB
-teorie przystosowania -kontekst pomocowy w Polsce -proces coming out’u
4) zakończenie
-zebranie wspólnie wypracowanych efektów pracy warsztatowej -podsumowanie

KWESTIE ORGANIZACYJNE:
czas: 26 godzin (4 dni szkoleniowe w formie 2 zjazdów weekendowych)

data: 21-22 lipca oraz 28-29 lipca

inwestycja: 500 zł za całość (gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł)
* osoby członkowskie Tolerado są upoważnione do 25% zniżki

ilość miejsc: 16 (warunkiem odbycia się warsztatów jest zebranie grupy minimum 10 osób)

miejsce: spotkania będą odbywały się w Gdańsku (Wrzeszcz lub Centrum, lokalizacja zostanie podana po zebraniu się grupy)

metody pracy: Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z zastosowaniem metod edukacji nieformalnej (m.in.: praca w grupach, burza mózgów, dyskusja na forum, symulacja) z elementami wykładowymi i filmowymi. Warsztaty jako metoda pracy angażuje osoby uczestniczące, umożliwia uczenie się poprzez współpracę, dzielenie się doświadczeniem, dyskusje, eksperymentowanie i doświadczanie nowych sytuacji w bezpiecznych ćwiczeniowych warunkach. Spotkania zawierają także elementy treningu antydyskryminacyjnego.

osoba prowadząca: Magdalena Łabędź- psycholożka, psychoterapeutka, trenerka i edukatorka w zakresie seksualności, propagatorka podejścia LGBT+ friendly w pracy z ludźmi www.magdalenalabedz.pl

zapisy: prosimy kierować na adres mailowy kontakt@magdalenalabedz.pl z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, wiek, obszar pracy pomocowej z ludźmi i/lub reprezentowana organizacja

Share this article

Comments are closed.

nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk stone island outlet uk max maillots max maillots max maillots max maillots max maillots outlet moose knuckles moose knuckle canada pop canvas art oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island