WARSZTATY „PRACA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI LGB”

Published in aktualności
by Magdalena Łabędź
Comments are off for this post.

Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado serdecznie zapraszają na warsztaty „PRACA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI LGB”.

Propozycja skierowana jest dla osób pracujących lub chcących pracować w obszarze pomocowym z ludźmi (wsparcie psychologiczne, pomoc społeczna, terapia, pedagogika/edukacja, absolwenci oraz studenci/tki ostatniego roku pokrewnych kierunków społecznych).

CEL SPOTKAŃ:
Zwiększenie kompetencji w zakresie wspierania osób nieheteroseksualnych (gejów, lesbijek i osób biseksualnych)

Dzięki uczestnictwu w warsztatach
-Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych odnoszących się do seksualności i płciowości.
-Zdobędziesz wiedzę o orientacjach seksualnych.
-Poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGB i wyzwania przed jakimi stoją.
– Lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGB w Polsce.
– Zobaczysz jakie konsekwencje na osoby LGB wywierają stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja.
– Zrozumiesz oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego.
– Podwyższysz kompetencje reagowania na sytuacje wykluczania i dyskryminacji osób LGB.
– Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGB.
Podwyższysz kompetencje budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji zawodowej z osobami LGB.
Każda osoba uczestnicząca w całości warsztatów otrzyma komplet materiałów oraz potwierdzenie uczestnictwa.

PROGRAM WARSZTATÓW:
1) część integracyjna z wprowadzeniem
2) kontekst społeczny funkcjonowania osób nieheteroseksualnych
-część teoretyczna -stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja -normy -przemoc
3) wsparcie psychologiczne dla osób LGB
-teorie przystosowania -kontekst pomocowy w Polsce -proces coming out’u
4) zakończenie
-zebranie wspólnie wypracowanych efektów pracy warsztatowej -podsumowanie

KWESTIE ORGANIZACYJNE:
czas: 26 godzin (4 dni szkoleniowe w formie 2 zjazdów weekendowych)

data: 21-22 lipca oraz 28-29 lipca

inwestycja: 500 zł za całość (gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł)
* osoby członkowskie Tolerado są upoważnione do 25% zniżki

ilość miejsc: 16 (warunkiem odbycia się warsztatów jest zebranie grupy minimum 10 osób)

miejsce: spotkania będą odbywały się w Gdańsku (Wrzeszcz lub Centrum, lokalizacja zostanie podana po zebraniu się grupy)

metody pracy: Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z zastosowaniem metod edukacji nieformalnej (m.in.: praca w grupach, burza mózgów, dyskusja na forum, symulacja) z elementami wykładowymi i filmowymi. Warsztaty jako metoda pracy angażuje osoby uczestniczące, umożliwia uczenie się poprzez współpracę, dzielenie się doświadczeniem, dyskusje, eksperymentowanie i doświadczanie nowych sytuacji w bezpiecznych ćwiczeniowych warunkach. Spotkania zawierają także elementy treningu antydyskryminacyjnego.

osoba prowadząca: Magdalena Łabędź- psycholożka, psychoterapeutka, trenerka i edukatorka w zakresie seksualności, propagatorka podejścia LGBT+ friendly w pracy z ludźmi www.magdalenalabedz.pl

zapisy: prosimy kierować na adres mailowy kontakt@magdalenalabedz.pl z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, wiek, obszar pracy pomocowej z ludźmi i/lub reprezentowana organizacja

Share this article

Comments are closed.