TSR- JAKIE MA UMOCOWANIE NAUKOWE?

Published in blog
by Magdalena Łabędź
Comments are off for this post.

Metody stosowane w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) są w dużej mierze osadzone na gruncie psychologii pozytywnej. Chociaż TSR wyrósł z innych źródeł, to korzystając z psychologii pozytywnej jako nauki można wskazać jakie oddziaływania terapeutyczne są najskuteczniejsze.

Główne założenie psychologii pozytywnej brzmi: „pełne zdrowie psychiczne następuje wtedy, gdy brakowi zaburzeń towarzyszy równocześnie wysoki poziom dobrostanu”. Tym samym w terapii  TSR specjalista będzie skupiał się nie tylko na likwidowaniu niepokojących objawów i ewentualnych zaburzeń, ale również w ogromnej mierze na budowaniu dobrostanu. Co to oznacza? Będzie nam zależało abyś w toku spotkań coraz lepiej, pozytywniej funkcjonował/a.

Na czym polega budowanie dobrostanu? Badania pokazują, że rozwijanie i maksymalizowanie doświadczeń pozytywnych jest efektywniejszą strategią niż koncentracja na błędach i próby ich naprawy. Zatem to do czego zachęca TSR to zbudowanie rozwiązań na to jak maksymalizować pozytywne stany w życiu. Ponadto wiemy, że najlepiej jest korzystać z już istniejących zasobów. Co to znaczy? Odpowiedz sobie na jedno proste pytanie: jakie mocne strony obecnie posiadasz i jak możesz je lepiej wykorzystywać?

Dzięki badaniom prowadzonym w obszarze psychologii pozytywnej wiemy, że nie jest możliwe uzyskanie pełnego zdrowia psychicznego poprzez jedynie usuwanie zaburzeń, konieczne jest budowanie czegoś więcej, np. poczucia szczęścia. Jako terapeutka TSR wierzę, że szczęście jest nie tylko tym co Ci się przydarza, co po prostu Cię spotyka. Wierzę, że masz na nie także wpływ. Możesz np. poszukiwać celu i sensu w życiu, żyć w zgodzie z własnymi wartościami, wykorzystywać swoje zdolności w różnych dziedzinach, budować dobre relacje, poznawać siebie i wreszcie- pracować nad sobą by radzić sobie z ważnymi zdarzeniami. Terapia może Ci w tym pomóc.

Zatem to nad czym się skupimy to to, do czego zmierzasz w swoim życiu i jak chcesz to osiągnąć. Istotną rolę odgrywa tu motywacja- wiemy, że ta związana z dążeniem ku czemuś jest o wiele bardziej efektywna w dłuższej perspektywie czasu, niż motywacja ucieczkowa, w której chodzi tylko o to by uniknąć nieprzyjemności, dyskomfortu, problemów. Korzystając z tej wiedzy, w TSR patrzymy głównie w preferowaną przyszłość oraz zastanawiamy się co można zrobić tu i teraz by przybliżyć się do tej wymarzonej przyszłości. Choć wnikliwe przyjrzenie się problemom, ich przyczynom i źródłom leżącym w przeszłości wielu ludziom wydaje się potrzebne, to jednak w specjalistycznych oddziaływaniach terapeutycznych Twój pomagacz może zaproponować zupełnie inny kierunek.

Psychoterapia jest procesem, którego efektywność trudno jest mierzyć, ponieważ zawiera oddziaływania trudno uchwytne twardym metodom naukowym. Warto jednak wiedzieć, że poszczególne modalności terapeutyczne różnią się od siebie metodami działań i tylko niektóre z nich mają podparcie w badaniach. Zatem wybierając dla siebie specjalistę zwróć uwagę na to jakie dowody wspierają stosowanie tych konkretnych narzędzi terapeutycznych, jakie proponuje specjalista. Istnieją nurty terapeutyczne o solidnych dowodach skuteczności, ale niestety na rynku usług równie dobrze mają się te, których skuteczność nigdy nie została potwierdzona. Jeśli masz wątpliwości co do „narzędzi” terapeutycznych stosowanych podczas sesji- nie wahaj się zapytać.

psychologia pozytywna

Share this article

Comments are closed.